لیست محصولات
محصولات
  • برش به طول خط
  • برش به طول خط
    برش به طول خط تولید است تا از ماشین سیم پیچ، از decoiler، دستگاه حمایت از ورود، دستگاه adjustor عرض، تسطیح و ماشین آلات، جدول سنج، دستگاه برش ساخته شده، اجرای جدول، ترشحات پنوماتیک و دستگاه استکر، تخلیه جدول، سیستم پنوماتیک، سیستم برق با کامپیوتر PLC کنترل برنامه و سیستم هیدرولیک....
  • برچسب : خط عرضی | صلیب برش برش و تجهیزات